Ergonomia

Dla zdrowia pracownika i  ze względu na jego długookresową, wysoką wydajność w pracy  koniecznie należy wybrać właściwe, to znaczy ergonomiczne, krzesło z oferty krzeseł biurowych, biorąc przy tym pod uwagę konkretną pracę i konkretnego człowieka.

Rola wygodnego siedzenia przy pracy jest istotna dla zdrowia (i dla wydajności) użytkownika

Dla zdrowia pracownika i  ze względu na jego długookresową, wysoką wydajność w pracy jest konieczne wybrać właściwe, to znaczy ergonomiczne, krzesło z oferty krzeseł biurowych biorąc przy tym pod uwagę konkretną pracę i konkretnego człowieka.

Co to właściwie znaczy, gdy mówimy ERGONOMIA:

Dziedzina wiedzy nazwana specjalnie stworzonym słowem ergonomia (z greckiego ergon = praca i nomos = prawo) jest skierowana na ochronę zdrowia przy różnych działaniach człowieka. Powodem do stworzenia „sztucznej“ nazwy była próba podkreślenia jednakowej obecności wszystkich dziedzin wiedzy i techniki w powiązaniu z człowiekiem i jego czynnościami. Ergonomia wywodzi się, jak z nauk o człowieku (np. antropologia, antropometria, biomechanika, higiena, psychologia i innych) oraz poznania działań i potrzeb człowieka, tak z wiedzy na temat materiałów, technologii i wiedzy technicznej.

Dobrze wybrane, dobrze ustawione i właściwie użytkowane krzesło wraz z utrzymaniem zdrowego stylu życia tworzy warunki dla niepowstawania negatywnych wpływów na zdrowie użytkowników.

Prosimy pamiętać: bardzo ważne jest właściwie wybrać krzesło, właściwie je ustawić i właściwie je użytkować.

Krzesła biurowe przeznaczone do długookresowego siedzenia są urządzeniami do siedzenia, które potrafią zapewnić indywidualną adaptację (ustawienia) dla indywidualnych potrzeb użytkownika i jego pracy, zapewnia dynamiczne siedzenie i właściwe podparcie ciała podczas siedzenia, przy zachowaniu fizjologicznego (=naturalnego) podwójnego zakrzywienia kręgosłupa bez wypłaszczenia lub zwiększania zakrzywienia kręgosłupa. Z każdym urządzeniem, aby było dobrze i optymalnie użytkowane, pracownik musi nauczyć się bezpiecznie pracować. Aby obniżyć zagrożenia wypływające z niewłaściwego siedzenia konieczne jest nauczyć się, jak właściwie wybrać swoje krzesło biurowe, właściwie je nastawić i użytkować.

Życzymy Państwu, aby Wasz wybór był jak najlepszy!!

Ing. Helena Prokopová, mistrz cechu i sekretarz Cechu tapicerów i dekoratorów, biegły sądowy, prezes Rady Branży Meblarskiej

2018 Copyright , UNSO Urszula Naworol, ul. Literacka 25/2, 01-864 Warszawa / Powered by Web Revolution