Eksploatacja i konserwacja mebli, krzeseł i foteli biurowych. Instrukcja konserwacji i eksploatacji foteli, krzeseł i innych siedzeń

Użytkowanie: zależy od użytych materiałów i komponentów.


Słabe obciążenie – użytkowanie w domu 2 – 5 godzin dziennie – produkcja seryjna, mechanizm standardowy, zwykłe kółka, okładzina piankowa, podstawowe funkcje nastawiania (wysokość, blokowanie w położeniu podstawowym)
Średnie obciążenie – użytkowanie w przedsiębiorstwach 6 – 9 godzin dziennie – produkcja seryjna i na zamówienie, synchroniczny lub niesynchroniczny masywny mechanizm, kółka zwykłe lub zaopatrzone w hamulce, wzmocniona okładzina, ewentualnie zimna pianka, rozszerzone funkcje nastawiania (blokowanie w kilku pozycjach, możliwość nastawiania podłokietników, oparcia i siedzenia)
Duże obciążenie – nieprzerwane użytkowanie 8 – 24 godzin dziennie – specjalne fotele, produkcja na zamówienie z koniecznością regularnego, specjalistycznego serwisu.

Dziękujemy Państwu, że zdecydowaliście się na zakup naszych krzeseł i foteli. Dla długookresowego i satysfakcjonującego użytkowania siedzeń konieczne jest stosowanie się do poniższych wskazówek.

Użytkowanie i typ mebli

Krzesła i fotele przeznaczone są do siedzenia we wnętrzach, a inny sposób użytkowania, jak  odkładanie nieodpowiednich przedmiotów, wspinanie się, klęczenie, bujanie (z wyjątkiem foteli bujanych), lub użytkowanie na zewnątrz, może spowodować uszkodzenie mebli, a ostatecznie może doprowadzić także do urazu. Meble są przeznaczone do użytkowania we wnętrzach ze względną wilgotnością powietrza 25 – 65% przy temperaturze 18 – 24 stopni Celsiusza. Wilgotność względna otoczenia poniżej 25% i ponad 65% przy zwykłej temperaturze pokojowej wpływa negatywnie na produkty i może spowodować deformację drewnianych części produktów.
W zapylonym otoczeniu konieczne jest dokonywanie okresowej konserwacji i czyszczenia poszczególnych elementów, przede wszystkim tłoka gazowego. Musi być on czyszczony na tyle często, by nie doszło do wniknięcia pyłu lub kurzu do mechanizmu i do samego tłoka, i by na skutek tego nie ucierpiała ich funkcjonalność.

Kiwanie mebli do siedzenia w wahnięciach do 2 mm nie jest uważane za wadę, ponieważ przy regularnym użytkowaniu dojdzie do ich wyrównania.

Montaż: przy montażu należy stosować się do instrukcji montażu. Specyfikacje techniczne dla poszczególnych modeli krzeseł znajdziecie Państwo w instrukcji dotyczącej danego  krzesła lub na stronie producenta.

Eksploatacja i konserwacja mebli

Część ogólna

Nie wystawiać mebli na bezpośrednie działanie wody, nadmierne ciepło i promienie słoneczne. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może doprowadzić do zmiany koloru w przypadku tkanin, materiałów drewnianych, plastikowych i plecionych części produktu. Ostre przedmioty, jak twarde szwy, nici w spodniach, pazury zwierząt domowych itp. mogą spowodować uszkodzenia części drewnianych i plecionych oraz tkanin.

Dokręcenie śrub i wkrętów

Wszystkie wkręty i śruby należy dokręcić najpóźniej po 60 dniach użytkowania produktu, w przypadku, gdy poluzują się wcześniej należy dokręcić je już wówczas. Ich kolejnymi, regularnymi kontrolami i dokręcaniem przedłużycie Państwo żywotność i ogólną trwałość produktu.

Tłok gazowy - utrzymanie

Do prawidłowego i długookresowego funkcjonowania tłoku gazowego konieczna jest jego regularna konserwacja. Regularnie, minimalnie co 3 miesiące, należy skontrolować, czy nie jest zanieczyszczony (pył, kurz). Tłok można wytrzeć wilgotną tkaniną (tubus i piasta), w przypadku wysuszenia należy koniecznie nanieść na nie trochę oleju. Celem przedłużenia żywotności, dotyczy to również zapylonego otoczenia, zaleca się piastę zdemontować (otworzyć zawleczki w spodniej części tubusu) a następnie całą piastę wytrzeć tkaniną z zabrudzeń i ponownie zamontować.
W przypadku umieszczenia krzesła w zapylonym otoczeniu konieczne jest  dostosować liczbę kontroli zabrudzeń mechanizmu do bieżącej sytuacji.

Mechanizm blokujący, kółka

Sporadyczne nasmarowanie olejem (np. WD40)  przedłuży żywotność tych części i pozwoli  usunąć nieprzyjemne piski lub bujanie.

Części drewniane

Pył z drewnianych części produktu można usunąć przy pomocy miękkiej, czystej i suchej ściereczki. Przy większym zanieczyszczeniu należy użyć środek czyszczący przeznaczony do pielęgnacji mebli pokrytych różnego rodzaju lakierami. Stosując tego  typu środek należy stosować się do dodanej do niego instrukcji. Zmiana tekstury, drobne różnice w kolorze i drobne wady fizyczne w elementach drewnianych produktów nie są wadą, ale wprost przeciwnie są dowodem na naturalny charakter drewna. Różnice w barwie elementów drewnianych są spowodowane różnicami w absorpcji przez drewno środków zastosowanych do jego wykończenia.

Części tapicerowane

Materiały i skóra ekologiczna

Żywotność tapicerki można podnieść regularną konserwacją i czyszczeniem. Kurz należy usuwać delikatną szczoteczką lub przy pomocy odkurzacza. Przy większym zanieczyszczeniu należy użyć pianę do czyszczenia, tak by nie miała ona kontaktu z elementami drewnianymi produktu. Należy zadbać o to by ciecz nie dostała się do tkaniny i nie przemoczyła jej. Środek czyszczący należy nanieść zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy używać środków zawierających benzynę i innych rozpuszczalników. Przy czyszczeniu materiałów tapicerskich zalecamy czyszczenie plam jeszcze przed ich zaschnięciem, zwiększa to szanse na ich łatwe usuniecie. Plam nie należy pocierać, a jedynie odsączać je czystą ściereczką. Skórę ekologiczna można czyścić jedynie letnią wodą i zwykłym środkiem piorącym. Przy czyszczeniu należy zadbać by woda nie miała kontaktu z elementami drewnianymi produktu. Marszczenie i rozciąganie materiałów i skóry ekologicznej, zwłaszcza na siedzeniu, jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady.

Skóra naturalne

Konserwacja i czyszczenie należy prowadzić tylko specjalnymi środkami do skóry. Przy ich użytkowaniu należy stosować się do instrukcji producenta. Meble tapicerowane skórą naturalną należy chronić przed wilgocią, nadmiernym przegrzaniem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Marszczenie i rozciąganie skóry, zwłaszcza na siedzeniu, jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady. Nierównomierna struktura powierzchni, drobne blizny, zadrapania i lekkie różnice w kolorze nie są wadą, ale wprost przeciwnie są charakterystyczną cechą tego materiału.

Inne części mebli

Kurz i pył z elementów wyplatanych należy usuwać z pomocą odkurzacza i czyścić je lekko wilgotna ściereczką. Metalowe i plastikowe części mebli należy czyścić wodą z detergentem, po umyciu należy je bezzwłocznie wysuszyć i wypolerować miękką szmatką. W przypadku większego zanieczyszczenia należy zastosować środek przeznaczony do czyszczenia metalu lub plastików. Podczas jego użytkowania należy stosować się do instrukcji użytkowania dołączonej do tego środka.

Uwagi

Prosimy by stosowali się Państwo do zaleceń zawartych w powyższej instrukcji, w przeciwnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, montażu i niewłaściwej manipulacji z meblami.

Po ukończeniu okresu użytkowania należy postępować z meblami, jak z odpadami, to znaczy przekazać je do osoby lub firmy, która zapewni ich ekologiczną utylizację.

2018 Copyright , UNSO Urszula Naworol, ul. Literacka 25/2, 01-864 Warszawa / Powered by Web Revolution